กุ้งกุลาดำ

กุ้งกุลาดำ

กุ้งกุลาดำ หรือ กุ้งม้าลาย อังกฤษ Tiger prawn ชื่อวิทยาศาสตร์: Penaeus monodon เป็นกุ้งทะเล ขนาดราว 18 – 25 ซม. มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูล Penaeidae
อาศัยอยู่ในเขตร้อน มีชื่อด้านวิทยาศาสตร์ต่างกันหลายชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ แต่ว่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วๆไปหมายถึงPenaeus monodon Frabricius รวมทั้งมีชื่อภาษาอังกฤษที่หน่วยงานของกินและก็เกษตรที่ยูเอ็น (FAO) ใช้อยู่เป็น Giant Tiger Prawn ถูกใจอาศัยอยู่ในรอบๆน้ำลึก ห่างออกมาจากฝั่งแล้วก็ถูกใจพื้นสมุทรที่เป็นดินปนทราย สามารถเติบโตได้อย่างเร็ว ทนอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงรวมทั้งความเค็มต่ำ ดังเช่น รอบๆป่าชายเลนได้ดี และหาอาหารชนิดแพลงก์ตอน, หนอน, แมลงน้ำ