ปลากระเบน สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ทะเล

 

ปลากระเบน Stingrays, Rays,อันดับใหญ่ Batoidea คือ ปลากระดูกอ่อนชนิดหนึ่งที่เจอได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย รวมทั้งทะเล

มีรูปร่างแบนราบ มีท่อน้ำออก 1 คู่ อยู่ข้างหลังของหัว ซึ่งทำหน้าที่ให้น้ำผ่านเข้าทางเพื่อไหลเวียนผ่านเหงือกเพ่อการหายใจ
ซึ่งจะไม่ไหลเวียนผ่านปากซึ่งอยู่ข้างล่างลำตัว
ปลากระเบนราวกับปลากระดูกอ่อนหรือปลากระดูกแข็งประเภทอื่น หากินบริเวณพื้นน้ำ มีหลายตระกูล หลายสกุล ขนาดแตกต่างกันหลากหลายไปตามสกุลและชนิด กระจายไปตามเขตอบอุ่นทั่วโลก อาทิเช่น ในตระกูลปลากระเบนหางสั้น (Potamotrygonidae) มีหางสั้น รูปร่างกลมเหมือนจานข้าว ในตระกูลปลากระเบนธง(Dasyatidae) รูปร่างค่อนข้างจะกลม จะงอยปากแหลม หางยาวเหมือนแส้ มีเงี่ยงพิษที่โคนหาง 1 – 2 ชิ้น ที่เมื่อหักไปแล้วสามารถงอกใหม่ได้ ในตระกูลปลากระเบนกระแสไฟฟ้า (Narcinidae รวมทั้ง Torpedinidae) พบในทะเล มีขนาดเล็ก มีรูปร่างต่างไปจากปลากระเบนประเภทอื่นๆรวมทั้งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันตัวและล่าเหยื่อได้ด้วย