โลมา ( Dolphin )

โลมา

โลมา มีอวัยวะต่างๆทุกๆส่วน เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูก
 ด้วยนม
ทั่วๆไป หากแต่ละส่วนของ อวัยวะ จะปรับเปลี่ยน
 ต่างไป จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั่วไป ดังนี้
จมูกปลาโลมามีจมูกไว้หายใจ แต่จมูกนั้นต่างไป
จากจมูก ของสัตว์ อื่นๆเพราะว่าตั้งอยู่ กึ่งกลาง กระหม่อม เลยทีเดียว เพื่อให้สะดวก

ต่อการ เชิด หัวขึ้น หายใจเหนือน้ำ จากจมูก มีท่อ
 หายใจ ต่อลงมา ถึงปอด ในตัว จึงไม่จำเป็น ต้อง
ให้น้ำ ผ่านเหงือก เข้าไป ในปอด เพื่อช่วยหายใจ
เหมือนปลาทั่วๆไป

หูของปลาโลมานั้นเป็น เพียงแค่รูเล็กจิ๋วติดยูด้าน
 ข้างของหัวเท่านั้น แต่หูของ ปลาโลมา มีประสิทธิภาพสูงมาก รับคลื่นเสียง ใต้น้ำ ได้อย่าง ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ภาษา ที่ปลาโลมา ติดต่อสื่อสารกัน ด้วยเสียง ที่มี คลื่นความถี่สูง

การมองมองเห็นปลาโลมามีดวงตา แจ่มใส เสมือนตา สัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม มีกลีบตา ปิดได้ และในเวลา ยามค่ำคืน ตาก็จะเป็น ประกาย ราวกับตาแมว ตาขอปลาโลมา ไม่มีเมือกหุ้ม เหมือนตาปลา และมองเห็น ได้ไกลถึง ๕๐ ฟุต เมื่ออยู่ในอากาศ

สีผิวสีผิว ของปลาโลมา แต่ละจำพวก จะไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่ จะออก ไปในโทน สีเทา ตั้งแต่เข้ม เกือบจะดำ กระทั่ง ถึงแทบขาว แต่โดยปกติ ปลาโลมาจะมีสีผิว แบบทูโทนคัลเลอร์ เป็นมีสองสี ตัด

กัน ข้างบน เป็นสีเทาเข็ม ข้างล่าง เป็นสีเกือบจะขาว เพื่ออำพรางตัว ในสมุทร ไม่ให้ ศัตรูมองเห็น เพราะเหตุว่าเมื่อ ดูจาก ข้างบน สีเข็มจะกลืนกับสีน้ำสมุทร รวมทั้งถ้าเกิดดูจาก ข้างล่างขึ้นไป สีขาวก็จะกลืนกับ แสงตะวันเหนือผิวน้ำ ปลาโลมาที่เจอมีหลายแบบเป็นปลาโลมาปากขวด ปลาโลมาริชโช่ส์ ปลาโลมาหลังโหนก