“Hyena” นักล่าแห่งป่าใหญ่ในแอฟริกา

Hyena

” Hyena ” ไฮยีนา เป็นสัตว์ในเชื้อสายที่พวกเรารู้กันว่าเป็นหมาใน แต่ว่าไม่ใช่สุนัขและไม่มีความสายพันธุ์ที่เกี่ยวกับหมาทั้งสิ้น ไฮยีนา สามารถเปล่งเสียงได้หลายเสียง(หลายครั้งที่เสียงเหมือนมนุษย์หัวเราะ) ไฮยีนาจะมีคอที่หนารวมทั้งยาว ขนที่แผงคอจะหยาบ มีขาหน้ายาวกว่าขาข้างหลัง เท้าของมันมี 4 นิ้ว ไฮยีนา เป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร ซึ่งอาหารที่ชื่นชอบก็คือซากสัตว์ที่เหลือจากการกินของสิงโต หรือเสือดาว ไฮยีนามีขากรรไกรที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย จึงสามารถเคี้ยวกระดูกของเหยื่อได้อย่างไม่ยากเย็น

ไฮยีนาชอบรวมตัวกันออกหาเหยื่อโดยมีตัวเมียเป็นผู้นำฝูง ไฮยีนาตัวเมียนั้นจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ขยายใหญ่ได้จนถึงมีขนาดพอๆกับของลับของตัวผู้ ตัวใดที่มีลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์คล้ายเพศผู้ จะสามารถเข้ากลุ่มตัวเมียได้ดี ไฮยีนาตัวเมียที่ไม่มีอวัยวะสืบพันธุ์ผู้จะถูกขับออกจากกลุ่มตัวเมีย และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการมีกลุ่มได้ มันสามารถวิ่งได้เร็วถึง 65 กม.ต่อชั่วโมง

ถิ่นฐาน ทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา เกร็ดความรู้ จากรูปร่างรวมทั้งเสียงร้องที่แปลกประหลาดนี้เองพื้นที่บริษัทวอลท์ ดิสนีย์ได้นำไปปรับเปลี่ยนเป็นตัวการ์ตูนไฮยีน่าสามเกลอ ดังเช่น Shenzi, Banzai รวมทั้ง Ed ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเดอะ ไลออนคิงอยู่พอสมควร ปัจจุบันเยาวชนไทยสามารถเยี่ยมชมไฮยีน่าตัวจริงได้ที่สวนสัตว์ดุสิตด้วยเช่นเดียวกัน