หิ่งห้อย แมลงแห่งเเสงสว่าง !!

หิ่งห้อย

หิ่งห้อย ถือเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดี แต่คนสมัยโบราณนั้นจะให้ความสำคัญมากสำหรับหิ่งห้อยแมลงชนิดนี้มาก ในตำนานได้กล่าวขานว่าหิ่งห้อยมันคือผีกระสือที่บินในเวลากลางคืนเพื่อออกหากินสัตว์ บ้าง บางตำนานก็บอกว่าถ้าหิ่งห้อยบินมาเด็กๆเห็นแล้วไปจับมันเล่นเด็กคนนั้นมือจะสั่นจับอะไรลำบากมากหรือบางตำนานกล่าวเกี่ยวกับหิ่งห้อยว่ามันคือวิญญาณของผู้ชายจุดตะเกียงโคม ตามหาหญิงสาวคนรักที่ชื่อว่าลำพู ซึ่งจมหายไปในแม่น้ำ เพราะฉะนั้นต้นลำพูจึงเป็นต้นไม้ที่หิ่งห้อยชอบมาเกาะมากที่สุดจึงเชื่อ
ว่าเป็นวิญญาณของคนรักนั่นเอง

แต่มาปัจจุบันตัวหิ่งห้อยก็คือแมลงชนิดหนึ่งที่มีวงจรชีวิตที่แบ่งออกเป็น4ระยะคือ1.ระยะไข่จะใช้เวลาประมาณ1-4สัปดาห์ 2.ระยะตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายตัวหนอนใช้เวลาประมาณ6-12เดือนซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่นานที่สุดของมัน 3.ระยะดักแด้ประมาณ1-2สัปดาห์ และ4.ระยะตัวเต็มวัยจะมีชีวิตอยู่ประมาณ1เดือน ส่วนการที่หิ่งห้อยมีแสงออกมานั้นเกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายของมัน เริ่มจากสมองหลั่งสารเคมีแล้วส่งสัญญาณไปที่เซลล์ส่วนท้อง เพราะหิ่งห้อยเป็นแมลงที่สามารถผลิตแสงในตัวเองได้ตัวผู้จะมีแสงปล่องล่างท้องสองปล่องส่วนตัวเมียจะมีแสงปล่องเดียว จะกระพริบแสงในเวลากลางคืนเท่านั้น