Siberian แมวพันธุ์ ไซบีเรียน

แมวพันธุ์ ไซบีเรียน Siberian หรือที่มีชื่อดั้งเดิมเลยนั่นก็คือ แมวป่าไซบีเรียน ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับแมวป่า แต่คนมักจะเอามาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ซึ่งลักษณะภายนอกก็ยังคงดูเหมือนแมวป่าอยู่ แต่กลับมีนิสัยที่คล้ายๆกับสุนัข มันมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของและเป็นมิตร แมวไซบีเรียนนั้นมีหัวใจที่อบอุ่นมาก ถึงแม้ว่าที่บ้านเกิดของพวกเขาจะอยู่ในเมืองหนาวก็ตาม พวกมันชอบที่จะได้รับความรักจากเจ้าของ และยังมีความกระตือรือร้น, ขี้เล่น, ขี้อ้อน, ชอบความท้าทาย, ฉลาด, และมีไหวพริบดี มันมักจะชอบเล่นเกมส์หรือทำกิจกรรมต่างๆกับเจ้าของอยู่เสมอ

แมวพันธุ์นี้ สามารถอาศัยในที่แคบได้ เช่น อพาร์ตเมนท์ เพราะแมวมีความสงบเสงี่ยม, มีพลังงานน้อย, มีนิสัยเรียบร้อยทั้งกับเจ้าของและกับผู้อื่น สามารถทนต่อสิ่งเร้าต่างๆได้ อย่างเช่น เสียงดัง, อยู่ในบ้านที่บ้านวุ่นวาย, หรือเจ้าของเข้มงวด, หรือแม้กระทั่งไม่ทำกิจวัตรเดิมๆในแต่ละวัน การอยู่ลำพัง
แมวจะแสดงอาการกังวลและจะอ้อนเจ้าของมาก เพื่อที่จะไม่ให้ทิ้งมันไว้ตามลำพัง อาการกังวลเหล่านั้น อาจแสดงได้ในรูปแบบการซึม, กัดแทะโซฟา หรือ สร้างความวุ่นวาย (เช่น การข่วน)…