” sheep ” แกะ

 

sheep แกะ ถือเป็นสัตว์สี่เท้าเคี้ยวเอื้องรวมทั้งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แกะเป็นสัตว์กีบคู่เสมือนสัตว์กับเคี้ยวเอื้องส่วนใหญ่ แกะส่วนใหญ่เคยเป็นแกะป่าที่เจอได้ตามป่าของทวีปเอเชียและก็ยุโรป ซึ่งแกะป่าเป็นสัตว์จำพวกแรกๆที่เอามาฝึกให้เชื่องเพื่อใช้งานเกษตรกรรม ขน หนัง เนื้อแล้วก็นม ขนแกะเป็นเส้นใยจากสัตว์ที่ผู้คนใช้เยอะที่สุด
ส่วนใหญ่จะเก็บขนแกะด้วยการโกนขน

sheep

เนื้อแกะจะมีอีกทั้งเนื้อของลูกแกะแล้วก็เนื้อของตัวโตเต็มวัย รับประทานอาหารจำพวกพืชแล้วก็ต้นหญ้าเป็นหลัก มีขนหนาฟู ออกลูกเป็นตัวและก็เลี้ยงลูกด้วยนม1 แกะบางพื้นที่กินดอกไม้และก็แมลงบางจำพวก อย่างเช่น แกะเทือกเขา จำนวนมากแกะจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดกึ่งกลางจนกระทั่งขนาดใหญ่ มีถิ่นอาศัยอยู่ตามพื้นที่หนาวเย็น แถบเทือกเขาและก็ที่ราบเตียนโล่ง ดังเช่น

ประเทศนิวซีแลนด์ แล้วก็ออสเตรเลีย อเมริกาใจกลาง แล้วก็ตอนใต้ของประเทศแคนาดา โดยมีการกระจัดกระจายอยู่เสมอแถบประเทศเขตหนาว2 ในโลกนั้นมีมากยิ่งกว่า 200 สายพันธุ์ โดยมีตั้งแต่ว่าสายพันธุ์อย่างเดิมจนกระทั่ง สายใหม่ที่ถูกสืบพันธุ์โดยธรรมชาติ และก็สายพันธุ์ที่มนุษย์ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น ขนสัตว์, เนื้อ, นม…